Klokken 01.25 blev Midtjysk brand og redning kaldt til brand i 2 store halmlader på Nørrehedevej i Tange, tæt ved hovedvej A26  mellem Aarhus og Viborg.

Ved brandvæsnets ankomst var 2 store lagerhaller med i alt 700 bigballer overtændt, og det stod hurtigt klart for brandfolkene, at deres indsats først og fremmest bestod i at hindre, at branden i de mange halmballer bredte sig til det omkringliggende område.

Heldigvis er der ingen beboelse i umiddelbar nærhed af hallerne, men politiet oplyste på Twitter, at der også befandt sig gødning i den ene bygning, hvorfor beboere og eventuelle nysgerrige blev opfordret til at holde sig væk og undgå røgen fra branden.

Flammeskæret på himmelen kunne ses på mere end 7 kilometers afstand.

Ifølge ejeren af hallerne og halmen skulle de 450 af de 600 bigballer bruges af Viborg rideklub til deres heste vinteren over, mens størstedelen af den øvrige halm skulle bruges til vinteroverdækning af gulerødder på de omkringliggende marker.