Brand Højbjerg Maskinfabbrik Galten

Branden er endnu ikke under kontrol, og der er udsendt en beredskabsmeddelelse om, at der er ale om giftig røg, og beboere øst for brandstedet skal lukke døre, vinduer og ventilation og forblive inden døre.

Related posts