Både politi og brandvæsen var massivt til stede i Fårvang lørdag formiddag. Det foregik dog alt sammen helt fredeligt, for det var politifolkene og brandmændene, der inviterede de lokale borgere på en kop kaffe og en grillpølse, og det foregik alt sammen på p-pladsen foran byens brugs.

Midt- og Vestjyllands Politi stod nemlig i samarbejde med Midtjysk Brand og Redning for et arrangement, hvor alle køretøjer fra brandstationen i Fårvang samt Midt- og Vestjyllands Politis mobile lokalpolitistation og en patruljevogn blev præsenteret for Fårvang-borgerne, som efterfølgende kunne få en snak med politi- og brandfolkene.

Arrangementet havde to formål. Det ene var at få gjort opmærksom på, at der mangler deltidsbrandfolk til den lokale brandstation, og så ønskede politiet at gøre opmærksom på tryghedsskabende tiltag, der er iværksat efter nedskæringen af antallet af landbetjente.

Og interessen var stor blandt beboerne i Fårvang. Der blev serveret op imod 100 grillpølser, og der blev snakket en masse og serveret masser af kaffe.

Ifølge politiassistent Niels Gøttler fra lokalpolitistationen i Silkeborg oplevede man et større fremmøde end man normalt ser, når politiet kommer alene rundt med mobilstationen, og man er fra politiets side åben for et videre samarbejde med brand- og rednings lokalstationer omkring fælles borgerrettede tiltag.

Vi kan ikke vise dette galleri