Trods en intensiv eftersøgning med hunde, båd og helikopter lykkedes det ikke for eftersøgningsmandskab fra politiet at finde den 45-årige Morten, der har været forsvundet siden han afleverede en datter ved hendes skole mandag morgen.

Sent mandag blev Mortens firmavogn fundet forladt og aflåst ved en rasteplads på Rodelundvej, umiddelbart syd for Ry, og politiet iværksatte tirsdag morgen en eftersøgning med hunde og helikopter i et område på cirka en kvadratkilometer fra findestedet.

Søgningen vanskeliggjordes af, at området dels er skov og dels sump og sø, så det har været vanskeligt terræn at færdes i.

Onsdag morgen siger politikommissær Lasse Ivanø fra lokalpolitiet i Silkeborg, at man nu er overbeviste om, at området er helt clearet, og at man derfor nu vil søge videre i en større perimeter fra rastepladsen, hvor bilen er fundet.

Det nye område omfatter et større søareal, så der vil muligvis blive tilkaldt dykkerassistance, ligesom både hunde og helikopter vil være i gang dagen igennem også.

Politiet beder befolkningen om at henvende sig, hvis man har set noget, der kunne have interesse. Henvendelser kan ske på telefon 1-1-4.

Sagen er i øvrigt overgået fra Midt- og Vestjyllands Politi til Sydøstjyllands Politi, da søgeområdet hører under denne politikreds. Lokalpolitiet i Silkeborg vil i det videre forløb have en koordinerende rolle.