Byggeriet af Nordskovvejen er nu så langt, at mange af anlægsarbejderne omkring vejforløbet gennem Nordskoven nu er tilendebragt, og man er efter flytningen af cykel/gangbroen ved vandrerhjemmet.

Her er man i gang med at støbe bropiller og lave forskalling til vejbaneforløbet mellem jernbanebroen og cykel/gangbroen.

Vi besøgte byggepladsen en dag i det tidlige februar, og det kom der denne fotoserie ud af.

Vi kan ikke vise dette galleri