Firmaet Ove Arkil har netop som de allerførste taget en klima- og miljøvenlig teknologi i brug til renovering af asfaltbelægninger.

I øjeblikket arbejder skandinaviens eneste miljøvenlige asfaltudlægger i Sinding, 6 kilometer nord for Silkeborg, hvor den skal omlægge asfalten på vejstrækningen mellem Sindng og Kragelund. Det sparer kørsel med 109 lastbillæs til- og fra et knuseværk.

Det store “vogntog”, der ses på videoen skræller den gamle asfalt af, samler den knuste asfalt op vha. et transportbånd til en vugge, hvor det blandes med bindemiddel og udlægges igen – i en enste arbejdsgang. Derefter kører vejtromle og komprimerer det nylagte asfaltlag, der kommer til at fungere som bundlag for en helt ny slidbelægning, der pålægges i løbet af få dage.

Ifølge Salgs- og entrepriseleder Charlotte Nyeng fra Ove Arkil Asfalt, har man på en strækning som den, der arbejdes på ved Sinding, hidtil skulle have været kørt hele 109 lastbillæs med opbrudt asfalt til et knuseværk, hvorefter samme mængde skulle transporteres tilbage og udlægges igen, inden der kan lægges nyt slidlag. Alt dette klares nu på stedet i én arbejdsgang – hvor man samtidig har mulighed for at øge vejens bredde.

Maskinen er den eneste af sin art i Skandinavien, og selvom metoden er godt kendt udenfor Europa, er det første gang, den bliver anvendt herhjemme. Maskinen skal efter forlydender til nye opgaver i Belgien, når den er færdig med arbejdet herhjemme.

perfurt

View all posts

1 comment

  • Det er smart. Da jeg var asfalts arbejder ved arkil for små 20 år siden var det et stort venten på lastbiler samt knoklen når så bilerne kom kunne man resikerer at det regnede så meget at man måtte gå vejr li her kan man kører i et langt stræk

Del din video eller dit foto

Kunne du tænke dig at dele din kreativitet med vi andre? Indsend din video eller dit billede ved at klikke på knappen herunder.

Send video/foto

24-7news på de sociale medier

Du kan finde også 24-7news på flere sociale medier, bl.a. Facebook, Twitter og andre platforme. Klik herunder for at gå direkte til siderne på de sociale platofrme.