På en rundtur i området, kom 24-7nyhedsbussen tilfældigt forbi Ørnsø, og på Ørnsøvej bemærkede vi en livlig pumpeaktivitet.

Ikke færre end 3 pumper kørte med fuldt tryk, og kort efter kom “pumpeføreren” – ingen andre end formanden for Plan- og vejudvalget og medlem af Klima- og miljøudvalget i Silkeborg, Hans Okholm (SF).  

Hans Okholm har om nogen været involveret i klima- og miljøspørgsmål omkring Gudenå-systemet gennem de senere år, og han måtte da også medgive, at både han selv og mange beboere langs åer og søer i øjeblikket havde det svært med den megen væde.

–  Vandet løber baglæns gennem afledningssystemet – direkte ind i vores kælder – så hvis ikke vi pumper hele tiden, bliver der tale om en kraftig oversvømmelse, fortæller Hans Okholm.

– I øjeblikket føler jeg det lidt som om jeg er ved at pumpe Ørnsø ud i sit oprindelige forløb – men gennem min kælder, slutter Okholm med et lille smil, inden han fortsætter pumpearbejdet.