Efter at Silkeborg kommune har fjernet muligheden for at parkere i samme side som søbadet, tvinges folk, der gerne vil svale sig af i sommervarmen til at parkere i den nordgående vejside – og dermed skal børn og voksne krydse den stærkt trafikerede Horsensvej.

Vi kan ikke vise dette galleri

Og der er tale om rigtig mange mennesker, der bruger Østre Søbad – især efter at Silkeborg kommune har frataget folk muligheden for at bade i Nordvestbadet.

Der er ganske vist en lille tunnel fra Myrhus under vejen over til søbadet, men de fleste bruger den ikke.

Og at det er med livet som indsats, at – især børn – tager på badetur – vidner billederne i galleriet tydeligt om. 

Dels har Silkeborg kommune endnu ikke fået politiet til at godkende en permanent hastighedsgrænse på stedet, dels er de elektroniske vejtavler tilnedsættelse af hastigheden ikke aktiverede, og dels er henvisningen til tunnellen under vejen nærmest ikke-eksisterende hvad angår skiltning mv. 

I dette nærmest tropiske forår burde de elektroniske tavler med hastighedsbegrænsning være tændt, der burde opsættes store skilte med anvisninger om, at man bør bruge tunnellen ved krydsning af Horsensvej, og en eller anden burde forklare visdommen i de opsatte pullerter, der tvinger bilisterne til at parkere i den forkerte side af vejen i forhold til søbadet.

Den bedste løsning var jo nok et bredt lysreguleret fodgængerfelt over til Søbadet sammen med god skiltning til tunnellen … men det magter Silkeborg kommune åbenbart ikke.